vertalen nederlands Duits

Wat is het belang van een goede vertaling?

Een vertaler vertaalt verschillende soorten teksten van de ene taal naar de andere. Dit doet hij met veel taalgevoel. Hij speelt zolang met woorden en uitdrukkingen tot hij de bij het thema en de doelgroep passende heeft gevonden. Een goede vertaling omvat diepgaande kennis van de bron- en doeltaal en haar finesses. Verder is het belangrijk de juiste woorden te vinden, die bij het desbetreffende thema passen om een kernachtige vertaling te leveren. Aan het eind staat er een tekst waarbij niemand doorheeft dat het een vertaling is.

Duits is een taal die het meest op het Nederlands lijkt en vandaar heel gemakkelijk te vertalen schijnt, maar dat is niet zo. Duits is lastig te schrijven en kan niet zomaar woord voor woord uit het Nederlands overgenomen worden. Veel uitdrukkingen verschillen van betekenis en taalgebruik en reflecteren de verschillende culturen.

Zo kan ik u helpen

Omdat mijn moedertaal Duits is en ikzelf in Nederland woonachtig ben, ben ik met de verschillen ten opzichte van taal, cultuur en mentaliteit vertrouwd. Dankzij mijn academische achtergrond ben ik goed bekend met de omgang van woorden en teksten. Heeft u dus een Nederlandstalige tekst die u graag in het Duits wilt laten vertalen dan help ik u hier graag mee. Ik vind voor u de juiste woorden en uitdrukkingen, zodat de Duitse tekst uw boodschap uit het Nederlands op een zodanige manier overbrengt, dat de lezer niet merkt dat het een vertaling betreft. Ten slotte controleer ik mijn vertaling nog twee keer en zorg verder voor de juiste spelling, grammatica en interpunctie.

Mijn thematische focus ligt op: geschiedenis, cultuur, kunst, architectuur, milieu en fotografie. Ik vertaal zakelijke brieven, websites, boeken of wetenschappelijke publicaties. Graag corrigeer ik ook een bestaande vertaling op de juistheid, spelling, grammatica en interpunctie.

Contact en informatie

Neemt u contact op voor een vrijblijvende offerte!

Wilt u een indruk krijgen over de teksten die ik al heb vertaald, dan kunt u daar meer informatie over vinden op mijn portfoliosite. Informatie over mijn professionele achtergrond vindt u hier.

Op verzoek vertaal ik ook naar het Engels.