Of het nu gaat om een scriptie, academisch artikel of non-fictie boek – tekstnauwkeurigheid zorgt voor structuur en schoon taalgebruik.

Wat kan ik voor u doen?

textaccuracy corrigeren Duits

Corrigeren

van Duitstalige teksten op het gebied van: spelling, grammatica, interpunctie, consistent gebruik van woorden, cijfers en afkortingen.

textaccuracy redigeren Duits

Redigeren

van Duitstalige teksten op het gebied van: doel, taalgebruik, zinsopbouw, structuur, juistheid en duidelijkheid van de informatie.

textaccuracy vertalen Nederlands naar Duits

Vertalen

van Nederlands- en Engelstalige teksten naar het Duits.

Textaccuracy staat voor nauwkeurige teksten in het Duits, persoonlijk verzorgd door een native speaker.

Ik corrigeer en redigeer Duitstalige teksten en vertaal vanuit het Nederlands of Engels naar het Duits. Bovendien zorg ik voor een fraaie en harmonische opmaak zodat uw teksten prettig te lezen zijn.
U kunt met Bachelor- of Masterscripties, artikelen voor vakbladen, non-fictieboeken, gidsen, webpagina’s of bedrijfscommunicatie bij mij terecht.
Mijn specialisaties zijn: geschiedenis en kunst, fotografie, filosofie, natuur en milieu.
Neem de tijd om rond te kijken op de volgende pagina’s om te zien hoe ik je het beste kan helpen. Of neem direct contact met me op als je een vraag hebt.