redigeren Duits

Waarom is het belangrijk om een tekst te laten redigeren?

Een redacteur zorgt ervoor, dat een tekst zorgvuldig geschreven is en dat het thema duidelijk wordt overgebracht. De tekst moet goed gestructureerd en foutloos zijn. Een foutloze en harmonische tekst verhoogt aanzien en geloofwaardigheid en helpt de lezer om zijn aandacht op de boodschap te kunnen richten. Een eigen tekst redigeren is heel lastig, want u kunt de draad kwijtraken omdat u bekend bent met de materie. Dit geldt vooral als het gaat om de stijl, de passende woordkeuze en de hele opbouw van de tekst. Daarom is het aan te raden, de tekst te laten corrigeren en redigeren voordat hij wordt gepubliceerd.

Dit geldt vooral bij vreemde talen. Ook al heeft men het gevoel een taal goed onder de knie te hebben, is het toch raadzaam, een tekst door een native speaker te laten redigeren.

Ik help u hier graag mee!

Zo kan ik u helpen

Uw Duitstalige tekst wordt meermalen onderzocht ten opzichte van het gebruik van de juiste woorden en de passende stijl. Naast de controle van grammatica en spelling besteed ik ook aandacht aan:

  • taalstijl en woordkeuze,
  • structuur en organisatie,
  • zinsconstructie en opbouw,
  • leesbaarheid en begrijpelijkheid,
  • consistentie en gedachtegang
  • aanpassing van de tekst aan het doelpubliek en
  • formele vereisten (lettertype, lay-out, citaten, bibliografie).

Ik neem je manuscript grondig door en zorg voor een harmonieuze en samenhangende tekst. Ik geef je een kritische beoordeling van het werk en betrouwbare feedback over eventuele tekortkomingen, evenals suggesties voor verbeteringen om de leesbaarheid te vergroten.

Voortbouwend op mijn jarenlange ervaring als wetenschapster en online redactrice ben ik bekend met het redigeren van teksten en kan ik u helpen, uw tekst te structureren en uw boodschap duidelijk aan de lezer over te brengen.

Mijn thematische focus ligt op de volgende gebieden: geschiedenis, geesteswetenschappen, kunstgeschiedenis, filosofie, fotografie, natuur en milieu. Ik proeflees niet alleen academische papers of (e-)boeken, maar ook websites, blog posts, brochures, essays en nieuwsbrieven.

Contact en informatie

Neemt u contact op voor een vrijblijvende offerte!

Als u alleen geïnteresseerd bent in de correctie van spelling en interpunctie, dan kunt u hier informatie over vinden. Graag help ik u ook met de opmaak van uw tekst, informatie erover kunt u hier vinden.